Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


Nedenstående betingelser gælder, hvis de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.


1. TILBUD
Tilbud er gældende 2 måneder.


2. PRISER
Priser er eksklusiv miljøafgift og moms..


3. LEVERING
Levering sker ab lager. Forsendelse sker for købers risiko. Sælger tegner ikke transportforsikring. Erstatning som følge af manglende eller forsinket levering, anerkendes ikke.


4. LEVERINGSTID
Efter aftale. Normalt 5 - 10 arbejdsdage. Leveringstid under 5.arbejdsdage beregnes et tillæg på 50 %, dag til dag beregnes et tillæg på 100%.


5. REKLAMATION

Skal ske senest 30.dage efter faktura dato.
Varer der lider af fejl, der skyldes den galvaniske behandling om behandles gratis, så vidt det er muligt, men der ydes ikke nogen erstatning for udgifter, som fejlen ellers måtte have forårsaget køberen. Varer som skal om behandles skal medsendes tilstrækkelig dokumentation for, at varen tidligere har været behandlet hos Tempo-Krom ApS.


6. BETALING
Betalingsbetingelser er 5.dage efter faktureringsdato, medmindre andet er aftalt.

Ved overskridelse af betalingsdato tillægges rente på 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato, samt et kompensationsbeløb på 310 kr. Kompensationsbeløbet opkræves ved første rykker.

Faktura fremsendes elektronisk.
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer eller ydelser.


7. OPBEVARING
Kunders varer, som befinder sig på vort lager, er ikke forsikrede fra vor side.

8. MILJØTILLÆG

Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter virksomheden har til bl.a. miljøtilsyn, miljø,-logistik, affaldssortering, transport efter regulativer og forskrifter til bortskaffelse af affald med godkendt transportører af f. eks. papir, pap, emballage, kemikalier, spildevand m.m. til bl.a. Kommune Kemi, modtagestation og forbrændingen. 

9. Frafald

Hos Tempo-Krom ApS, forsøger vi naturligvis at undgå at miste eller beskadige vore kunders varer, men vi kan ikke altid undgå at der mistes eller beskadiges varer.
Vi vil derfor ikke holdes ansvarlige for svind der er mindre eller lig følgende.

For tromlevarer:

Op til 500 stk. 5 %
Op til 10.000 stk. 5 %
Op til 50.000 stk. 2,5 %
Større and 50.000 stk. 1,5 %

For ophængsvarer:

Op til 100 stk. 5 %
Op til 1.000 stk. 5 %
Op til 10.000 stk. 2,5 %
Større and 10.000 stk. 1,5 %

Desuden kan der forekomme svind i forbindelse med udtagning af prøver til lagtykkelses måling og/eller andre test som måtte være nødvendige af hensyn til at sikre varens kvalitet.

Kontaktinformation

Tempo-Krom ApS

Andantevej 1,

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 40 60/40 54 40 60

Fax: 44 84 40 63