Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.


1. TILBUD
Tilbud er gældende 2 måneder.


2. PRISER
Priser er eksklusiv moms..


3. LEVERING
Levering sker ab lager. Forsendelse sker for købers risiko. Sælger tegner ikke transportforsikring. Erstatning som følge af manglende eller forsinket levering, anerkendes ikke.


4. LEVERINGSTID
Efter aftale. Normalt 5 - 10 arbejdsdage. Under 5 arbejdsdage beregnes et tillæg på 50 %.


5. REKLAMATION
Varer der lider af fejl, der skyldes den galvaniske behandling ombehandles gratis, så vidt det er muligt, men der ydes ikke nogen erstatning for udgifter, som fejlen ellers måtte have forårsaget køberen. Varer som skal ombehandles skal medsendes tilstrækkelig dokumentation for, at varen tidligere har været behandlet hos Tempo-Krom ApS.


6. BETALING
Betalingsbetingelser er 10 dage efter faktureringsdato, medmindre andet er aftalt.

Ved forsen betaling tillægges rente på 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

Faktura fremsendes elektronisk.
Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer eller ydelser.


7. OPBEVARING
Kunders varer, som befinder sig på vort lager, er ikke forsikrede fra vor side.

8. MILJØTILLÆG

Miljøtillægget dækker nogle af de udgifter virksomheden har blandt andet til støjforhold, miljøtilsyn, miljø,-logistik

og sortering og transport efter regulativer og forskrifter til bortskaffelse af affald med godkendt transportører af f. eks.

papir, pap, emballage, kemikalier, spildevand m.m. til Kommune Kemi og grønne regnskaber.

Nyheder​

med kræftramte børn

www.fmkb.dk

Opdateret d. 17.08.2017 

 Kl.17.47

87.59.214.214​

Kontaktinformation

Tempo-Krom ApS

Andantevej 1,

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 40 60

Fax: 44 84 40 63

Tempo-Krom ApS
Andantevej 1
2730 Herlev
Tlf.: 44 84 40 60
CVR: 25125355
red-one@mail.dk