Miljø

Tempo-Krom forsøger altid at udføre en miljømæssig optimal produktion. De senere år har vi fokuseret kraftigt på at forbedre udnyttelsen af ressourcer som f.eks. el, vand og kemikalier og styrer diverse forbrug efter nøgletal, der ligeledes indberettes til Teknik- og Miljøforvaltningen i Herlev Kommune.


Tempo-Krom benytter den svage sure zinkproces. Den svage sure zinkproces er en renere teknologiløsning. Den indeholder ikke det giftige kemikalie cyanid, der ligeledes kræver giftige kemikalier til vandbehandling. Endelig udnytter den sure zinkproces strømmen 100 %, hvor cyan-processen udnytter strømmen 60-70 %.

Tempo-Krom har opbygget et nyt spildevandsrenseanlæg i 2000 således, at vi er helt med fremme med bedst mulig rensningsteknologi indenfor vores branche. Endvidere har det nye renseanlæg betydet, at ca. 90% af det skyllevand, der benyttes i produktionen genbruges.

screening​  smileysnurre

Kontaktinformation

Tempo-Krom ApS

Andantevej 1,

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 40 60

Fax: 44 84 40 63