Miljø

Tempo-Krom forsøger altid at udføre en miljømæssig optimal produktion. De senere år har vi fokuseret kraftigt på at forbedre udnyttelsen af ressourcer som f.eks. el, vand og kemikalier og styrer diverse forbrug efter nøgletal, der ligeledes indberettes til Teknik- og Miljøforvalt-ningen i Herlev Kommune.


Tempo-Krom benytter den svage sure zinkproces. Den svage sure zinkproces er en renere teknologiløsning. Den indeholder ikke det giftige kemikalie cyanid, der ligeledes kræver giftige kemikalier til vandbehandling. Endelig udnytter den sure zinkproces strømmen 100 %, hvor cyan-processen udnytter strømmen 60-70 %.

Tempo-Krom har opbygget et nyt spildevandsrenseanlæg i 2000 således, at vi er helt med fremme med bedst mulig rensningsteknologi indenfor vores branche. Endvidere har det nye renseanlæg betydet, at ca. 90% af det skyllevand, der benyttes i produktionen genbruges.

screening​  smileysnurre

Tempo-Krom har styr på arbejdsmiljøet og blev i 2005

placeret som niveau-2 virksomhed af Arbejdstilsynet

Tempo-Krom har fået grøn smiley 2013.  grã¸n-smiley

Tempo-Krom har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø og fået en grøn smiley. 


Den grønne smiley gives fordi Arbejdstilsynet har konstateret:

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, og
  • at virksomheden ikke har et udestående med Arbejdstilsynet.


Ordningen omfatter en grøn, gul og rød smiley. Gul og rød smiley gives, hvis virksomheden får et påbud eller forbud af Arbejdstilsynet.

Læs mere om ordningen her.

Nyheder​

med kræftramte børn

www.fmkb.dk

Opdateret d. 17.08.2017 

 Kl.17.47

87.59.214.214​

Kontaktinformation

Tempo-Krom ApS

Andantevej 1,

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 40 60

Fax: 44 84 40 63

Tempo-Krom ApS
Andantevej 1
2730 Herlev
Tlf.: 44 84 40 60
CVR: 25125355
red-one@mail.dk